Tổng đài ADSUN FX 848PC

Liên hệ

  • Cấu hình tổng đài Adsun FX848PC 8 trung kế vào 48 máy nhánh ra,  nâng cấp tối đa 64 máy nhánh.
  • Lập trình cài đặt đơn giản bằng máy điện thoại thông thường.
  • Bảo hành kể cả sét đánh. Cúp điện vẫn sử dụng được.
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng