Tổng đài ADSUN FX 312PC

Liên hệ

  • Cấu hình tổng đài Adsun FX312PC 3 trung kế vào 12 máy nhánh
  • Lập trình cài đặt đơn giản bằng máy điện thoại thông thường.
  • Cho phép hoặc cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liện tỉnh, quốc tế.
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng