Thiết bị cầm tay USB Calisto 240, Microsoft

Liên hệ

Thiết bị cầm tay USB di động thế hệ tiếp theo làm cho việc phát triển giao tiếp với PC trở nên đơn giản.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng