Tổng đài Xorcom CXE2000/ CXR2000

Liên hệ

Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI.

+ Hỗ trợ SIP / IAX.

+ Tích hợp từ 8-32 FXS/FXO hoặc 01xE1/T1/PRI trên cùng hệ thống.

+ 04 x USB 2.0

+ Hổ trợ lên đến 45 cuộc gọi đồng thời.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng