Tổng đài ADSUN FX432PC

Liên hệ

Tổng đài ADSUN cấu hình 4line vào 16 line ra

– Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường.

– Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899).

– Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account).

– Truy cập trực tiếp máy nhánh (Disa, cùng lúc phục vụ tất cả các trung kế).

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng