Tag Archives: hệ thống điện thoại IP

Điện thoại VoIP dành cho doanh nghiệp nhỏ tốt nhất 2020

Điện thoại VoIP dành cho doanh nghiệp nhỏ tốt nhất 2020

Điện thoại IP được thiết kế để hoạt động với các dịch vụ VoIP. Theo cách chuyên dụng, thay vì làm việc với điện thoại cố định. Điều này có nghĩa là họ có thể có tất cả các tính năng bạn mong đợi từ điện thoại. Nhưng được tích hợp đúng hơn vào mảng tính năng […]

Những thông tin cần biết về điện thoại IP

Những thông tin cần biết về điện thoại IP

1. Điện thoại IP (VOIP ) là gì ? Điện thoại IP hay còn gọi là điện thoại VOIP là điện thoại sử dụng trên nền mạng LAN /MAN/ WAN hay mạng Internet. Sử dụng các gói dữ liệu IP (trên mạng LAN, WAN, Internet) với thông tin được truyền tải là mã hoá của […]