Tag Archives: điện thoại bàn internet là gì

Những thông tin cần biết về điện thoại IP

Những thông tin cần biết về điện thoại IP

1. Điện thoại IP (VOIP ) là gì ? Điện thoại IP hay còn gọi là điện thoại VOIP là điện thoại sử dụng trên nền mạng LAN /MAN/ WAN hay mạng Internet. Sử dụng các gói dữ liệu IP (trên mạng LAN, WAN, Internet) với thông tin được truyền tải là mã hoá của […]