Tag Archives: Những thông tin cần biết về điện thoại IP

Những thông tin cần biết về điện thoại IP

Những thông tin cần biết về điện thoại IP

1. Điện thoại IP (VOIP ) là gì ? Điện thoại IP hay còn gọi là điện thoại VOIP là điện thoại sử dụng trên nền mạng LAN /MAN/ WAN hay mạng Internet. Sử dụng các gói dữ liệu IP (trên mạng LAN, WAN, Internet) với thông tin được truyền tải là mã hoá của […]