Gateway Patton SN4432/JS/UI

Liên hệ

Patton SmartNode 4432 IPChannel Bank là cổng VoIP hoàn hảo cho các ứng dụng yêu cầu 32 cuộc gọi tương tự / fax đồng thời trong một giải pháp dự phòng duy nhất.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng