Gateway Newrock HX402

Liên hệ

  • Hỗ trợ 2 cổng FXS
  • Hỗ trợ 2 cổng 10/100Mbps Ethernet RJ45 ( 1 LAN, 1 WAN )
  • Hỗ trợ giao thức T.30 T.38 cho fax
  • Kết nối IP với bất kỳ điện thoại, fax
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng