Điện thoại IP Cisco SPA508G

Liên hệ

  • Loại kết nối: IP / VoIP
  • Số dòng xuất hiện: 8
  • Loa ngoài: có
  • Hội nghị: 3 chiều
  • Kết nối mạng: 2 x 10/100 Ethernet
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng