Điện thoại IP Cisco SPA303-G4

Liên hệ

  • SIP 3 line
  • Chờ cuộc gọi, quay số nhanh
  • Hội nghị cuộc gọi ba chiều
  • Điện thoại và giá đỡ cao cấp
  • Ethernet LAN: 01 x RJ45 10 / 100BASE-T
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng