Điện thoại IP Cisco CP-7937G

Liên hệ

Cisco CP-7937G là điện thoại Hội nghị IP dựa trên SCCP dành cho sử dụng với Giải pháp Trình quản lý cuộc gọi của Cisco

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng