Điện thoại IP Cisco CP-7841

Liên hệ

Điện thoại IP của Cisco 7841 cung cấp các tính năng IP Telephony tiên tiến và hiệu suất âm thanh băng rộng rõ ràng để cung cấp trải nghiệm thoại thoại có tính năng sử dụng dễ dàng trên các nền tảng cơ sở hạ tầng của Cisco và các điều khiển cuộc gọi bên thứ ba.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng