Điện thoại IP Cisco 8851

Liên hệ

  • Loại kết nối: IP / VoIP
  • Hỗ trợ giao thức: SIP
  • Số dòng: 5
  • Loa ngoài: song công hoàn toàn
  • Hủy tiếng vọng: có
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng