Bàn mở rộng Yealink EXP40

Liên hệ

Yealink EXP40 có một màn hình LCD đèn nền đồ họa 160×320 với 20 kép màu LED phím và xem 2 trang với tổng số 40 phím lập trình bổ sung.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng