Tổng đài Panasonic KX-TES824 (Cấu hình 5 trung kế, 16 máy nhánh)

Liên hệ

  • Panasonic KX-TES824 Cấu hình 5 trung kế 16 máy nhánh
  • Cấu hình khung chính Tổng đài tích hợp các chức năng sử lý
  • Thiết kế sẵn 3 trung kế vào và 16 máy nhánh ra
  • Tích hợp chức năng trả lời tự động có sẵn 1 kênh
  • nâng cấp thêm tối đa 2 kênh trả lời tự động
  • Quản lý cuộc gọi bằng mã số cá nhân
  • Thiết lập thời gian gọi ra cho từng máy nhánh
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng