Tổng đài IP Xorcom CXS1143

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXS1143 tích hợp sắn 8 cổng FXO, 16 cổng analog, 8 cổng BRI ISDN, 30 cuộc gọi SIP đồng thời, hai cổng usb, không giới hạn, hộp thư thoại

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng