Tổng đài IP Grandstream UCM6308

Liên hệ

  • 3000 Người dùng – 450 Cuộc gọi Đồng thời
  • 8 phòng Hội nghị Video (60 bên @ 1080p)
  • Hội nghị Thoại (300 bên)
  • 8 X FXS – 8 X FXO
  • 2 X USB 3.0 – 1 Thẻ SD
  • 2 X Giắc cắm nguồn DC 12V
  • Bộ định tuyến NAT – 3 X 10/100/1000M PoE+
  • Giá treo & Máy tính để bàn
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng