Tổng Đài IP Grandstream UCM6302

Liên hệ

  • 1000 Người dùng – 150 Cuộc gọi Đồng thời
  • 3 phòng Hội nghị Video (20 bên @ 1080p)
  • Hội nghị Thoại (150 bên)
  • 2 X FXS – 2 X FXO
  • 1 X USB 3.0 – 1 X USB 2.0 – 1 Thẻ SD
  • Bộ định tuyến NAT – 3 X 10/100/1000M PoE+
  • Giá treo tường & Máy tính để bàn
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng