Tổng đài ADSUN FX 832PC

Liên hệ

  • Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường.
  • Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899).
  • Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account).
  • Truy cập trực tiếp máy nhánh (Disa, cùng lúc phục vụ tất cả các trung kế).
  • Nhiều kiểu đổ chuông: ngày/đêm, cùng lúc, xoay vòng,
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng