Micro Không Dây Yealink CPW90

Liên hệ

  • Sử dụng cho điện thoại hội nghị CP960.
  • Khả năng thu âm từ míc tới người họp lên đến 3 mét.
  • Kết nối CPW90 với điện thoại CP960 bằng Bluetooth.
  • Khoảng cách kết nối lên tới 20 mét.
  • Pin cho thời gian đàm thoại là 19 giờ.
  • Pin cho thời gian chờ lên đến 11 ngày.
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng