Gateway Yeastar NeoGate TE200

Liên hệ

Yeastar NeoGate TE200 là một cổng VoIP E1 / T1 / J1 cổng kép (VoIP đến E1 / T1 / J1 và E1 / T1 / J1 sang VoIP) hỗ trợ tới 60 cuộc gọi đồng thời. TE200 cung cấp SMB bổ sung hiệu quả chi phí cho một hệ thống điện thoại cũ để mang lại lợi ích thực sự của VoIP

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng