Gateway Patton SN4932/JO/R48

Liên hệ

Cổng VoIP Patton SmartNode 4932 là bộ định tuyến cổng 32 cổng FXO với nguồn điện 48 volt DC dự phòng

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng