Gateway Patton SN4932/JO/R48

Cổng VoIP Patton SmartNode 4932 là bộ định tuyến cổng 32 cổng FXO với nguồn điện 48 volt DC dự phòng

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng