Gateway Patton SN4114 4-FXS

Liên hệ

Cổng VoIP Patton SmartNode 4114 tích hợp tối đa 4 đường dây PSTN, PBX hoặc điện thoại tiêu chuẩn với các hệ thống điện thoại IP Dựa thế hệ tiếp theo

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng