Gateway Patton SmartNode

Liên hệ

The SmartNode OpenScape Business Appliance chạy trên nền Smartware Operating System. Được trang bị hai cổng BRI, hai cổng FXS và FXO, tám cuộc gọi VoIP và bốn cổng Ethernet LAN / WAN, cung cấp dịch vụ cộng tác và truyền thông hợp nhất (UCC) giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng