Gateway Patton Smartnode 4960

Liên hệ

Patton Smartnode 4960 Enteprise phiên điều khiển Border router và VoIP. Cổng hỗ trợ cả VoIP và analog của PBX trong khi họ kết nối đồng thời với PSTN và ITSPs. SN4960 có sẵn ở cả hai cổng T1 / E1 / PRI đơn và quad. Và tối đa 120 Kênh VoIP.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng