Gateway Patton SmartNode 4916

Bộ định tuyến Cổng VoIP Patton SmartNode 4916 là cổng 16 FXS với nguồn điện UI dự phòng

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng