Gateway Patton SmartNode 4916

Liên hệ

Bộ định tuyến Cổng VoIP Patton SmartNode 4916 là cổng 16 FXS với nguồn điện UI dự phòng

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng