Gateway Newrock MX120G

Liên hệ

Dòng MX120G là cổng VoIP tính năng cao, hiệu quả. Với tối đa 96 cổng FXS và FXO.Trong đó, độ tin cậy và bảo trì rất quan trọng. Được hỗ trợ bởi công nghệ VoIP tiên tiến từ New Rock, MX120G cho phép người dùng áp dụng nó như một hệ thống N-to-1 có khả năng kết nối điện thoại analog, máy fax và POS, điện thoại IP và PSTN.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng