Gateway Dinstar MTG2000

Liên hệ

Thiết bị gateway MTG2000 là một thiết bị cổng voip, được thiết kế dành cho các nhà phát triển viễn thông với độ chính xác, tin cậy và hiệu quả cao hơn. gateway MTG2000 hỗ trợ một loạt các giao thức, chuyển đổi tín hiệu truyền thống với SIP như SS7 và PRI.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng