Gateway Dinstar DWG2000F-16G

Liên hệ

GSM Gateway Dinstar DWG2000F-16G

• Cho phép 2 cuộc gọi đồng thời

• Gọi điện giữa hai văn phòng thông qua đường truyền ADSL miễn phí

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng