Gateway Dinstar DAG2500-64S

Liên hệ

  • SIP
  • 64*FXS, T.38 FAX
  • G.711,G723.1,G.729 A/B
  • TR069/SNMP
  • IPV8·IMS
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng