Gateway Dinstar DAG2000-16S

Liên hệ

Gateway DAG2000-16S là một 16 FXS gateway dựa trên giao thức SIP2.0.Cung cấp một cổng WAN và ba cổng LAN, nó cho phép lên đến bốn máy tính để chia sẻ một đường ADSL.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng