Gateway Digital Sangoma 400

Liên hệ

  • Định tuyến cuộc gọi thông minh
  • Hỗ trợ fax và modem
  • Cấu hình từ xa và cập nhật phần mềm
  • Bộ xử lý DSP Octasic ™
  • Lên đến 120 cuộc gọi đồng thời
  • Lên đến 60 SIP cho các cuộc gọi đồng thời SIP
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng