Gateway Sangoma Vega 50 2BRI

Liên hệ

Vega 50 2 BRI kết nối một loạt các thiết bị điện thoại di sản. Bao gồm, điện thoại PBX của ISDN, ISDN, điện thoại analog và mạng PSTN sang các mạng IP. Mô hình này có 1 cổng BRI, chuyển đổi pin và không có nguồn ảo

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng