Gateway Sangoma Vega 60G cổng 8 FXS

Liên hệ

Sangoma Vega 60G Gateway 8 FXS (VEGA-60G-0800) giúp kết nối cơ sở hạ tầng điện thoại cũ của bạn với mạng IP. Vega 60G này có 8 cổng FXS và có thể được sử dụng trong các ứng dụng trung kế SIP, điểm cuối FXS cho IP Centrex và cho khả năng sống sót của điện thoại IP và hơn thế nữa.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng