Gateway Sangoma Vega 50 4 FXS + 2 FXO

Liên hệ

Cổng FXO Sangoma Vega50 4 có 4 cổng FXO để kết nối PSTN hoặc chuyển đổi dự phòng

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng