Điện thoại VoIP không dây nút lớn Flyingvoice FIP12W

Liên hệ

1 mạng LAN và 1 LAN 100 BASE-T, USB, 802.11 b / g / n 2T2R, LCD 3,5 ” 192 * 64 B / W

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng