Điện thoại VoIP Cisco SPA302D

Liên hệ

Điện thoại VoIP Cisco SPA302D Dect là điện thoại VoIP không dây được thiết kế để sử dụng với Cisco SPA232D DECT ATA. Bạn có thể thêm tối đa 5 thiết bị cầm tay SPA302D vào mỗi ATA SPA 232D với trạm gốc DECT tích hợp.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng