Điện thoại Polycom VVX 600

Liên hệ

  • Loại kết nối: IP / VoIP
  • Số dòng: 16
  • Loa ngoài: song công hoàn toàn, HD
  • Hội nghị: 3 chiều địa phương
  • Kết nối mạng: 2x 10/100/1000 Ethernet
  • PoE: vâng
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng