Điện thoại IP Yealink SIP-T27G

Liên hệ

Điện thoại IP Yealink SIP-T27G hỗ trợ tính năng nâng cao năng suất như SCA, BLF List, chuyển tiếp cuộc gọi, chuyển cuộc gọi, và 3-chiều hội nghị. Ba trang của 8 nút linh hoạt được hiển thị trên màn hình, và có thể được lập trình với các chức năng DSS, BLFs, và nhiều hơn nữa.

Điện thoại IP Yealink SIP-T27G cũng hỗ trợ các Yealink EHS36 cho gọi một chạm trả lời và kết thúc với tai nghe tương thích không dây

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng