Điện thoại IP Polycom VVX 401 SFB

Liên hệ

  • Connectivity Type: IP/VoIP
  • Networking Protocol: SIP
  • Line Appearances: 12
  • BLF: yes
  • Ethernet Ports: 2x 10/100
  • PoE: IEEE 802.3af Class 2 compliant
  • Additional Ports: 1x RJ9 headset, 1x USB
  • Bluetooth: no
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng