Điện thoại IP dùng cho khách sạn Grandstream GHP611

Liên hệ

  • Điện thoại khách sạn màu đen
  • 2 tài khoản SIP, 2 Line
  • Quản lý và cung cấp thiết bị trực tuyến GDMS
  • Hội nghị âm thanh 3 chiều để thực hiện cuộc gọi hội nghị dễ dàng
  • Bao gồm một cổng mạng 100Mbps với PoE (chỉ GHP610 & GHP611)
  • Nhãn quay số nhanh và tấm mặt có thể tráo đổi để cho phép tùy chỉnh dễ dàng
  • Khả năng tương thích với máy trợ thính (HAC)
  • Bảo vệ cấp doanh nghiệp bao gồm khởi động an toàn
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng