Điện thoại IP Cisco SPA525G2

Liên hệ

– Âm thanh chất lượng cao

– Màn hình đơn sắc (SPA303)

– Tích hợp nhiều tính năng

– Dễ dàng cài đặt

– Cấu hình điện thoại trên Web

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng