Điện thoại IP Cisco SPA514G

Liên hệ

  • Màn hình: LCD có đèn nền
  • Âm thanh: băng thông rộng
  • Giao diện AUX: giắc tai nghe 2.5mm
  • Hỗ trợ EHS: để chọn tai nghe PlantICS
  • QoS: có
  • Có thể mở rộng: có
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng