Điện thoại IP Cisco CP-8831

Liên hệ

Điện thoại hội nghị IP hợp nhất của Cisco 8831 cung cấp các giao tiếp hợp nhất có tính bảo mật cao, toàn diện, có nhiệm vụ quan trọng với hiệu suất âm thanh full-duplex, full-duplex và các tùy chọn phụ kiện linh hoạt.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng