Tổng đài Panasonic KX-TES824 (8 trung kế, 24 máy nhánh)

Liên hệ

Tổng đài điện thoại panasonic với 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa 24 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào 1 kênh, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng