Tổng đài Panasonic KX-NS300 (6 trung kế, 24 máy nhánh)

Liên hệ

Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 24 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng