Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1000

Liên hệ

Tổng đài Xorcom CXS1000 tích hợp sắn 16 kênh E1 R2 / T1 CAS PRI, 15 cuộc gọi E1 / T1, 16 cổng PSTN / analog, 8 kênh BRI ISDN, và 30 cuộc gọi SIP đồng thời

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng