Tổng đài ADSUN FX 424PC

Liên hệ

  • Cấu hình tổng đài Adsun FX424PC 4 trung kế vào 24 máy nhánh ra, khả năng mở rộng lên đến 32 máy nhánh
  • Lập trình cài đặt đơn giản bằng máy điện thoại thông thường.
  • Bảo hành kể cả sét đánh. Cúp điện vẫn sử dụng được 4 máy cho 4 sổ điện thoại.
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng